Direct contact? Bel 0174 511 300 Mail [email protected]

Privacy

Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om u te kunnen bereiken bewaren wij gegevens van u.

Santen & Gasille  bewaart uitsluitend persoonsgegevens voor zover nodig om onze diensten te verstrekken, om aan onze juridische en/of wettelijke verplichtingen te voldoen en/of voor nieuwsbrieven, en andere (marketing) communicatie welke voor u van belang kan zijn.

Financiële informatie wordt slechts in beperkte mate en voor zover van belang met betrekking tot onze advisering bewaard. Gegevens met betrekking tot gezondheid worden niet verzameld en/of bewaard.  

NAW-gegevens worden digitaal op eigen hardware en met wachtwoord beveiligd bewaard en niet dan na uitdrukkelijke toestemming gedeeld. Daarnaast maakt Santen & Gasille gebruik van het CRM programma Realworks.

Zowel de eigen server als het CRM-systeem zijn met wachtwoorden beveiligd. Derden hebben hiertoe geen toegang.

Alle software is controleerbaar legaal en up-to-date. Er worden geen gegevens bewaard buiten het eigen bedrijf en/of de EU.

Uitsluitend de medewerkers van Santen & Gasille hebben toegang tot de gegevens.

Persoonsgegevens worden, als onderdeel van het dossier waartoe deze behoren en in een centraal adressenbestand bewaard tot verzocht wordt deze te vernietigen mits de wettelijke en/of juridische bewaarplichttermijn is verstreken.

Objectgegevens en/of -dossiers worden bewaard en in principe niet vernietigd.

Er worden geen gegevens als klantenlijsten en/of deelnemerslijsten gemaakt en/of bewaard en/of gedeeld.

Voor vragen kunt u contact opnemen via [email protected] of het contactformulier op deze website invullen.