Direct contact? Bel 0174 511 300 Mail [email protected]

Onteigening

Het zakelijke en het emotionele scheiden

Onteigening heeft doorgaans te maken met veel juridische aangelegenheden. Maar onteigening is meestal vooral een emotioneel proces. Als het zover is, zeggen vuistdikke dossiers en strikte procedures weinig meer. Dan komt het aan op de aanpak van een makelaar die zich niet laat meeslepen door die emoties, maar die met een zakelijk oog kan sturen op een optimaal resultaat. Zo werkt Santen & Gasille. Als kenners van de markt weten we wat objecten waard zijn en hoe procedures zich door de tijd kunnen ontwikkelen. Met u bespreken wij welke tactiek het meest geëigend is in úw specifieke situatie.

Register Onteigeningsdeskundige

Syb Abma is als onteigeningsdeskundige ingeschreven in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (Register DOBS). Met zijn juridische kennis in het onteigeningsrecht en ruim twintig jaar ervaring als makelaar/taxateur kan hij u uitstekend bijstaan bij gedwongen verkoop door overheidsingrijpen en/of gebiedstransformaties.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Gemeenten kunnen gebruik maken van het instrument Wet Voorkeursrecht Gemeenten, waardoor eigenaren belemmerd worden tot verkoop aan derden. Ook uitbreiding van het bestaande glastuinbouwbedrijf wordt door de vestiging van het voorkeursrecht belemmerd doordat de mogelijkheid tot aankoop van naburige percelen niet meer mogelijk blijkt.

Bij vestiging van het voorkeursrecht is de eigenaar bij vrijwillige verkoop verplicht om de onroerende zaak eerst bij de gemeente aan te bieden. Op deze wijze wil de overheid speculatie met gronden door derden tegengaan. De Wet Voorkeursrecht Gemeenten wordt doorgaans gevestigd vooruitlopend op een bestemmingswijziging waarbij overheden gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot onteigening.
Voor u als eigenaar is het derhalve van groot belang om tijdig een deskundige in te schakelen die u adequaat van deskundig advies kan voorzien.

Santen & Gasille Makelaars heeft ruime ervaring en is als geen ander thuis in actuele wet en regelgeving. Schroom daarom niet om vrijblijvend contact op te nemen met Santen & Gasille Makelaars voor een persoonlijk kennismakingsgesprek.